Dostęp do internetu w Polsce w 2017 roku

W 2017 roku na rynku dostępu do internetu w Polsce możemy mówić o stagnacji w zakresie liczby użytkowników, dalszym spadku przychodów oraz zmian jakościowych w zakresie technologii dostępowych. Takie wnioski można wyciągnąć z Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2017 roku opublikowanego przez UKE, jak również z informacji o wynikach rocznych operatorów telekomunikacyjnych.

Liczba użytkowników internetu w Polsce w 2017 roku

W 2017 roku dostęp do internetu w Polsce miało około 14,5 miliona użytkowników. Czyli tyle samo co w 2016 roku co świadczy o stagnacji na tym rynku. Jest to o tyle ciekawe, że przez ostatnie 10 lat liczba abonentów internetu w Polsce stale rosła. Od 2014 roku motorem wzrostu był mobilny dostęp do internetu, który w ubiegłym roku wyprzedził dostęp stacjonarny. W 2017 roku, podobnie jak w 2016, liczb abonentów dostępu do internetu mobilnego wyniosła 7,4 miliona, a stacjonarnego 7,1 miliona abonentów.

Liczba abonentów mobilnego internetu w Polsce

W 2017 roku po raz pierwszy w historii liczba abonentów internetu mobilnego przestała rosnąć. Przez lata mobilny internet odnotowywał dwucyfrowe wzrosty liczby klientów. Z około 600 tysięcy abonentów w 2007 roku do 7,4 miliona w 2016 roku. Pod względem liczby klientów mobilnego dostępu do internetu na pierwszym miejscu była Grupa Cyfrowego Polsatu z około 2,7 miliona abonentów. Na drugim miejscu Orange z ponad 2,5 milionową bazą klientów, na kolejnym miejscu T-Mobile z około 1,05 miliona abonentów. Stawkę operatorów infrastrukturalnych zamyka Play z bazą klientów internetu mobilnego przekraczającą 1 milion użytkowników.

Jak widać Grupa Cyfrowego Polsatu oraz Orange zdominowały rynek mobilnego dostępu do internetu obsługując około 70% wszystkich klientów. O ile w przypadku Play gorszy wynik jest zrozumiały z uwagi na ograniczenia infrastrukturalne, to w przypadku T-Mobile, który mocno inwestuje i promuje od lat “najlepszą sieć w Polsce”, ciężko zrozumieć dlaczego wynik nie jest porównywalny z Orange.

Liczba abonentów stacjonarnego internetu w Polsce

Na rynku stacjonarnym od kilku lat sumaryczna liczba abonentów internetu praktycznie nie zmienia się oscylując w okolicy 7,1 miliona użytkowników. Jednak nie wynika to z braku aktywności operatorów ale z okresu przejściowego związanego ze zmianą technologii dostępowych. Dobrze obrazuje to wzrost o ponad 230 tysięcy abonentów na łączach światłowodowych przy spadku o blisko 180 tysięcy na przewodach miedzianych.

Najwięcej abonentów internetu stacjonarnego posiadał Orange, który obsługiwał ponad 2 miliony klientów. UPC było na drugim miejscu z około 1,14 milionem klientów, a na kolejnym miejscu Grupa Netia z ponad 600 tysiącami klientów. Czwarte miejsce należało do Vectry z około 600 tysiącami abonentów internetu stacjonarnego. Multimedia z ponad 500 tysiącami klientów zajmuje kolejne miejsce. Stawkę dużych operatorów zamyka Inea z około 100 tysiącami abonentów stacjonarnego internetu.

Przychody operatorów z dostępu do internetu w Polsce w 2017 roku

Przychody z usług dostępu do internetu w 2017 roku osiągnęły poziom 4,7 miliarda złotych. Był to już kolejny okres, w którym przychody na tym rynku malały. W 2017 roku przychody z dostępu do internetu były niższe o około 200 milionów złotych, przy stabilnej całkowitej liczbie abonentów. W porównaniu do poprzedniego roku można jednak zaobserwować powolną stabilizację na poziomie ARPU. Jest to możliwe dzięki wyhamowaniu spadków ARPU z mobilnego dostępu do internetu, który odpowiada za około 35% przychodów. Dodatkowo pozytywnie na trendy przychodowe wpływa zmiana technologiczna z łącz miedzianych na światłowodowe, których ARPU jest wyższe o około 10 złotych. W przypadku modemów kablowych ARPU w ciągu ostatnich dwóch lat spadało średnio o około 2 złote, co było związane z rosnącą konkurencją w miastach. Na ten rynek mocno weszli operatorzy mobilni z internetem LTE oraz Orange z ofertą światłowodową.

Jaka przyszłość dostępu do internetu w Polsce?

Patrząc na zmiany na rynku można powiedzieć, że w dłuższej perspektywie liczba klientów internetu w Polsce będzie rosła. Wraz z  rozszerzeniem zasięgu sieci światłowodowej więcej klientów będzie decydowało się na ten rodzaj dostępu do internetu. Przełoży się to również na wzrost przychodów całego rynku, ponieważ są to usługi o zdecydowanie wyższym ARPU niż średnia rynkowa. W przypadku mobilnego dostępu do internetu należy się spodziewać wzrostu przychodów. Będzie to spowodowane wzrostem średnich cen usług jak również większą wzrostem liczby użytkowników. Niezależnie od technologii będzie można zaobserwować odejście od konkurowania ceną na rzecz aspektów jakościowych i wizerunkowych. To przełoży się na wyższe przychody, a co za tym idzie na większe możliwości inwestowania w technologie o lepszych parametrach.